Ağaç-İş Sendikası Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 02.02.2022

Ağaç-İş Sendikası Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 02.02.2022

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


(AĞAÇ-İŞ) Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikasının ANKARA İli hudutları dâhilinde faaliyet gösteren ANKARA ŞUBESİNİN 2018 yılında yapılan Olağan Genel Kurulundan bu yana 4 yıllık sürenin dolması nedeniyle, şubemizin Olağan Genel Kurulu 27.02.2022 tarihinde saat 12:00 ile 15:00 saatleri arasında Gazi Mah. Silahtar Cad. Mümtaz Gümüş Sok. No:12 Yenimahalle-ANKARA adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir. İlgililere ve Üyelerimize önemle duyurulur.
Yapılacak olan ilk toplantıda kanunun aradığı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 06.03.2022 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın kanun ve tüzük hükümleri ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunun ilgili maddelerine göre;


G  Ü  N  D  E  M:

1- Yoklama ve Açılış
2- Başkanlık Divanı Seçimi
a) Bir Başkan
b) İki Başkan Vekili
c) İki Kâtip
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Zorunlu Organlara Aday Tespiti
5- Raporların Okunması ve Müzakeresi
6- Kurulların İbrası
7- SEÇİMLER

I- Şube Yönetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri

            a) Şube Başkanı
b) Şube Sekreteri
c) Şube Mali Sekreteri
II- Şube Denetim Kurulu 3 Asil, 3 Yedek Üyeleri
III- Şube Disiplin Kurulu 3 Asil, 3 Yedek Üyeleri
IV- Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri
Yapılmasına karar verilmiştir.

Yayınlama Tarihi: 02.02.2022 (İ.T.)