Ağaç-İş Sendikası İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 21.02.2022

Ağaç-İş Sendikası İstanbul Şubesi Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 21.02.2022

İSTANBUL ŞUBESİ
15. OLAĞAN GENEL KURUL WEB SİTESİ İLANI


(AĞAÇ-İŞ) Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikasının İSTANBUL ili hudutları dâhilinde faaliyet gösteren İSTANBUL ŞUBESİNİN 2018 yılında yapılan 14. Olağan Genel Kurulundan bu yana 4 yıllık sürenin dolması nedeniyle, şubemizin 15. Olağan Genel Kurulu 27.03.2022 tarihinde saat 10;00 ile 15;00 saatleri arasında Kartal Belediyesi Soğanlık Kültür Merkezi Orta, Yusuf EFENDİ Sokak No:8 Kartal-İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir. İlgililere ve Üyelerimize önemle duyurulur.


Yapılacak olan ilk toplantıda kanunun aradığı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 03.04.2022 tarihinde aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın kanun ve tüzük hükümleri ile 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanunun ilgili maddelerine göre;

G  Ü  N  D  E  M:

1- Yoklama ve Açılış
2- Başkanlık Divanı Seçimi
a) Bir Başkan
b) İki Başkan Vekili
c) İki Kâtip
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
4- Zorunlu Organlara Aday Tespiti
5- Raporların Okunması ve Müzakeresi
6- Kurulların İbrası
7- SEÇİMLER

I- Şube Yönetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri

a) Şube Başkanı
b) Şube Sekreteri
c) Şube Mali Sekreteri
II- Şube Denetim Kurulu 3 Asil, 3 Yedek Üyeleri
III- Şube Disiplin Kurulu 3 Asil, 3 Yedek Üyeleri
IV- Genel Merkez Genel Kurul Delegeleri

Yapılmasına karar verilmiştir. 21.02.2022 (İ.T.)

 


Mürsel TAŞCİ
Genel Başkan

Hasan DOĞAN
Genel Mali Sekreter