Ağaç Sanayii Sektöründe Meslek Tanımları

Ağaç ürünleri makine operatörleri; ağaç işleme makinesi montajcıları tarafından kurulmuş ve sürekli çalışan otomatik ve yarı-otomatik ağaç işleme makinelerini işletirler ve çalışmasını gözlerler. 

Yapılan görevler genelde şunlardır: Ağacı kesen, şekillendiren, delen, planyalayan, tornalayan ve oymakta kullanılan ağaç işleme makinelerinin işletilmesi ve çalışmasının gözlenmesi. Diğer çalışanların denetlenmesi de kapsama dahil edilebilir

Bu gruptaki meslekler, aşağıdaki birim grupta sınıflandırılmaktadır


8240 Ağaç ürünleri makine operatörleri

Not: Görevler, elle veya el aletleri yardımıyla yapılıyorsa, iş organizasyonunun, kullanılan malzeme ve aletler ile son ürünün yapısı ve amacının kavranmasını gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 7 Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.

Görevler, basit ve tekdüze olarak, el aletleri kullanılarak yapılan ve fazla fiziksel çaba, deneyim ya da iş kavrayışı gerektirmeyen yapıdaysa, sınırlı inisiyatif ve karar verme gücü gerektiriyorsa, meslekler Ana Grup 9 Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar içinde sınıflandırılır.


8240 AĞAÇ ÜRÜNLERİ MAKİNE OPERATÖRLERİ

Ağaç ürünleri makine operatörleri; ağaç işleme makinesi montajcıları tarafından kurulmuş olan ve sürekli işlerde kullanılan, otomatik ve yarı-otomatik ağaç işleme makinelerini işletirler ve çalışmasını gözlerler. 

Kapsanan görevler şunlardır:

 • Önceden monte edilmiş bir veya daha fazla sayıdaki kesici, delici, şekil verici makineyi ya da planyalama, tornalama ve oyma makinelerini işletmek ve çalışmasını gözlemek; 
 • İlgili diğer görevleri yapmak;
 • Diğer çalışan işçiler denetlemek. 


Burada sınıflandırılan mesleklere örnekler:

Makine operatörü, oyma/ağaç

Makine operatörü, mobilya üretimi

Makine operatörü, ağaç ürünleri

Başka yerde sınıflandırılan ilgili bazı meslekler:

Montajcı, ağaç işleme makinesi - 7423 

Montajcı-operatör, ağaç işleme makinesi - 7423


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK ADI: AĞAÇ İŞLEYEN TEZGÂH OPERATÖRÜ Meslek Kodu: 8240,01 (GENEL)

II. MESLEK TANIMI: Ağaç işlemekte kullanılan bir tezgâhı çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER: Ağaç İşleyen Tezgâh Operatörü (Genel)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Ayarcı tarafından çalışmaya hazırlanan tezgâhı işletmek,
 • Tezgâha ağaç sürer veya tezgâhın ağaç işlemesini sağlamak,
 • Tezgâhın doğru bir tarzda çalışmasını temin etmek,
 • İşlenen ağacı tezgâhtan çıkarmak,
 • Tezgâhı temizleyip yağlamak,

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

 I. MESLEK ADI: AĞAÇ TORNACI                                                 Meslek Kodu: 8240.02

 II. MESLEK TANIMI: Ağaç Tornacı, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, ağaç malzemeye torna tezgahında dairesel veya silindirik şekil verme işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

 III. GÖREV VE İŞLEMLER : Ağaç Tornacı,  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları  etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

 • Ağaç malzemeyi temin etmek ve kalitesini kontrol etmek,
 • Ağacı numune ölçülerine göre kesmek, delik işlemlerini yapmak ve tornalanacak yerlerini işaretlemek,
 • Dişli puntayı ve orta yatağı tornaya bağlamak,
 • Aynayı fener miline ve mandreni puntaya bağlamak,
 • unta mesafesini, torna devrini, siperi ve ölçü aletlerini ayarlamak,
 • Parçanın merkezini işaretlemek, iki punta arasına bağlamak ve kabasını almak,
 • Kalıp ve pergelle  parçayı işaretlemek ve  parçaya şekil vermek,
 • Aynada işlenen parçayı delmek, zımparalamak ve sökmek,
 • Parçaların montajını yapmak ve cilalamak veya boyamak,
 • Tezgah  yağlarını ve tesisatını kontrol etmek,
 • Rulmanları ve  motor kayışını değiştirmek,
 • Bıçaklara ağız açmak ve bilemek,
 • Ölçü aletlerinin bakımını yapmak, vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: BUHARLI PRES MAKİNESİ İŞÇİSİ                         Meslek Kodu: 8240.03    (AĞAÇ KAPLAMA)

II. MESLEK TANIMI: Mobilya imalatında kullanılacak olan ağaç parçaları ile kaplamaları buhar altında presleyerek birbirine yapıştıran bir makineyi çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Buharlı Pres Makinesi İşçisi (Ağaç Kaplama)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Makine üzerinde takılı bulunan madeni tablaların yüzlerini tinerle temizleyerek pasta cilasıyla parlatmak,
 • Tabla yüzlerine vazelin ve kit yağı sürerek işlem anında tutkalın saç yüzeylere yapışmasını önlemek,
 • Tablaların hareketini kontrol ederek basınç ve zaman ayarı yapmak,
 • Buhar vanasını açarak tablaları istenilen derecede ısıtarak preslenecek ağaç parçasını ve kaplamayı makine üzerindeki alt tablaya yerleştirerek makineyi çalıştırmak,
 • İlgili kolu çevirerek üst tablayı alt tabla üzerine indirerek tablalar arasında kalan kaplamanın parçaya buhar altında yapışmasını sağlamak,
 • Üzerine kaplama yapışan parçayı makineden alır ve kontrol ederek aynı işleme devam etmek,
 • İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.   


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: BÜKÜCÜ (MAKİNE İLE) (KONTRPLAK) (AĞAÇ)     Meslek Kodu: 8240.04

II. MESLEK TANIMI: Ağaç sandalye ve herhangi bir eşya imalinde kullanılan kontrplak parçalarını kalıplar arasında bükerek şekillendiren bir pres tezgahını ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Bükücü (Makine ile) (Kontrplak) (Ağaç)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Şekillendirilecek kontrplak parçalarının ölçülerini incelemek,
 • Tezgah üzerinde takılı bulunan kalıp parçalarının bu ölçülere uygun olup olmadıklarını kontrol etmek,
 • Ölçülere uygun olmayan kalıp parçalarını sökerek tezgahtan çıkarmak,
 • Kullanacağı kalıp parçalarını seçerek tezgah üzerine bağlamak,
 • Kalıp parçalarının çalışma ayarlarını yapar ve somunları sıkarak tespit ederek tezgahı çalıştırmak,
 • Buhar vanalarını açarak kalıp parçalarının sıcaklığını belirli ısı derecesine getirerek şekillenecek kontrplak parçasını alt kalıp parçası üzerine yerleştirmek,
 • Hareket pedalına veya koluna basarak üst kalıp parçasını kontrplak parçası üzerine indirmek,
 • Kontrplak parçasının kalıp parçaları arasında şekillenmesi için bir müddet beklemek,
 • Kalıp parçalarını açarak şekillenen kontrplak parçasını tezgahtan almak,
 • İş bitimlerinde tezgahın bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: DİĞER, AĞAÇ İŞLEME MAKİNESİ                           Meslek Kodu: 8240.05    OPERATÖRLERİ.

II. MESLEK TANIMI: Bu grup, ağaç işleyen makineleri çalıştıranlar ve bunlara yardım edenler gibi başka yerde sınıflandırılmamış ağaç işleme makinesi operatörlerini kapsayan kişilerdir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Diğer, Ağaç İşleme Makinesi Operatörleri  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Bu grup, ağaç işleyen makineleri çalıştırmak ve bunlara yardım etmek,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: LAKE MAKİNESİ                                                       Meslek Kodu: 8240.06     AYARCI OPERATÖRÜ (MOBİLYA) (AĞAÇ)

II. MESLEK TANIMI: Düz satıhla ağaç mobilyaların yüzlerini lake yapan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Lake Makinesi Ayarcı-Operatörü (Mobilya) (Ağaç)   işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Kullanacağı miktarda vernik ve tineri karıştırarak vernik deposuna doldurarak depoyu makinenin yanına sürmek,
 • Bir boru ile vernik deposu ile  makinenin dökme deposunun irtibatını sağlamak,
 • Emme motorunu çalıştırarak verniği makinenin dökme deposuna nakletmek,
 • Dökme deposuna dolan verniğin taşmaması için gerekli ayarları yapar ve dökme deposunun eğimini istenilen dereceye ayarlamak,
 • Tablanın dönüş hızını düzenleyerek lake yapılacak parçayı arka tablanın üzerine yerleştirir ve parçanın kalınlığına göre parça ile dökme deposu arasındaki yüksekliği ayarlamak,
 • Tablanın bağlı bulunduğu motoru çalıştırarak tablanın dönmesini ve arka tablo üzerindeki parçanın ileriye doğru hareket ederek dökme deposu altından geçmesini sağlamak,
 • Dökme deposundan tabaka halinde dökülen vernik ile yüzeyi kaplanan parçayı tablanın üzerinden alır ve raflı ızgaralara yerleştirmek,
 • Parça üzerine kaplanan lakenin kuruması için belirli bir müddet beklemek,
 • Kuruyan parçanın yüzeyini hafifçe zımparalayarak tekrar makineye verir ve yüzeyin bir kat daha lake yapılmasını sağlamak,
 • İcap ederse aynı işlemleri tekrarlayarak parça yüzeyini bir veya birkaç kat daha lake kaplamak,
 • İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak,  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: MOBİLYA CİLACISI                                                 Meslek Kodu: 8240.07     (PÜSKÜRTME İLE) (AĞAÇ)

II. MESLEK TANIMI: Mobilya yüzlerine püskürtme tertibatı ile astar boya, vernik veya diğer cila malzemesi püskürten kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Mobilya Cilacısı (Püskürtme ile) (Ağaç) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Püskürtme tabancasına hava veren kompresörü ve boyama anında meydana gelen boya zerreciklerini ve zehirli gazı emecek olan aspiratörü çalıştırmak,
 • Cilalamadan önce mobilya üzerine tatbik edilecek astar boyayı tiner ile karıştırarak istenilen kıvama getirmek,
 • Hazır olan astar boyayı püskürtme tabancasının haznesine doldurmak,
 • Cilalanacak mobilyayı döner sehpa veya benzeri bir yere yerleştirmek,
 • Püskürtme tabancasını mobilya üzerine tutar ve tetiği çekerek astar boyayı püskürtmek,
 • Mobilya üzerine püskürtülen astar boyanın kuruması için bir müddet beklemek,
 • Kuruyan astar boya üzerindeki pütürleri gaz zımparası ile düzeltmek,
 • Püskürtme tabancasının haznesinde kalan astar boyayı boşaltır ve hazneyi temizler, hazırladığı verniği veya renkli cilayı hazneye doldurur ve püskürtme yolu ile astar boyası çekilen mobilyanın yüzeyini cila ile kaplamak,
 • Kuruyan cila tabakasını zımparalayarak üzerine bir veya bir kaç kat daha cila malzemesi püskürtmek,
 • Astar boya yapmadan da mobilyalar üzerine cila malzemesi tatbik etmek, 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI 

I. MESLEK  ADI: PERDAHLAMA MAKİNESİ                              Meslek Kodu: 8240.08     AYARCI- OPERATÖRÜ (AĞAÇ)

II. MESLEK TANIMI: Ağaç parçaların yüzlerinden skarpela ile ince talaş alan ve talaş alınan yüzleri zımparalayarak perdahlayan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Perdahlama Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Kullanacağı skarpelaları ve zımparaları seçmek,
 • İşlenecek parçanın ölçülerine uygun olan konik tarağı motor miline takmak,
 • Dönen noktanın bulunduğu fener kısmını ve makine siperini ayarlamak,
 • İşlenecek parçayı tarak ile dönen nokta arasına yerleştirerek makineyi çalıştırmak,
 • İki eliyle tuttuğu skarpelayı dönen parçaya temas ettirerek, parçadan belirli ölçülerle talaşlamak, 
 • Talaş alınan parçanın yüzüne zımpara kağıdı tutarak perdahlanmasını sağlamak,
 • İşlenen parçayı makineden çıkartarak kontrol eder ve gerekirse işlemi tekrarlamak,
 • İş bitimlerinde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

MESLEK BİLGİ YAPRAĞI

I. MESLEK  ADI: TUTKAL SÜRME MAKİNESİ                                   Meslek Kodu: 8240.09     AYARCI-OPERATÖRÜ (AĞAÇ)

II. MESLEK TANIMI: Kaplanacak parçaların yüzlerine tutkal sürerek kaplama işlemine hazırlayan bir makineyi ayarlayan ve çalıştıran kişidir.

III. GÖREV VE İŞLEMLER : Tutkal Sürme Makinesi Ayarcı-Operatörü (Ağaç)  işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 • Makine haznesine tutkal doldurarak hazneden üst merdaneye tutkal sevk eden lastik hortumun bir ucunu hazne vanasına diğer ucunu da üst merdane üzerindeki vanaya takmak,
 • Merdaneler arasındaki mesafeyi, sürülecek tutkalın kalınlığını ve merdanelerin hızını ayarlamak,
 • Merdaneleri çeviren şalteri açmak,
 • Motor şalterini açarak tutkalın merdanelere gitmesini sağlamak,
 • Tutkallanacak parçayı merdaneler arasına sürmek,
 • Merdaneler arasından tutkallanarak çıkan parçayı alarak kontrol etmek,
 • İş bitiminde makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir