Tarihçe

Sendikamız AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası İşkolları Tüzüğünün 06 nolu işkolu olan Kereste, Parke, Yonga Levha ve her çeşit Suni Tahta, Mobilyacılık Sanayi Kontrplak Fabrikaları, Mantar Eşya yapımı ve Kağıt sanayi işlerinde örgütlüdür.

1949 yılında Amele Birliği Cemiyeti adı altında kurulan cemiyet;

21.11.1952 yılında müteşebbis heyeti seçerek;

1 sayılı kararla;

Ayancık Teknik İşçiler ve Kereste İmalat İşçileri Sendikası Ünvanını;

2 sayılı Kararla;

Hasan GÜNGÖR Başkan 

Mehmet GÖKSU Başkan Vekili

Müyet AKPOLAT Muhasip

Sefer ARSLAN Veznedar

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak görev almışlardır.

O günün şartlarına göre Türkiye’nin en büyük kereste fabrikası olan ve Orman Bakanlığına bağlı olarak çalışan Ayancık Devlet Orman Kereste Fabrikasında ve Orman İşletmesinde çalışan işçilerin örgütlü olduğu Sendikamız,

Bafra da kurulu bulunan Ağaç Sanayi İşçileri Sendikasının iltihak etmesi neticesinde;

09.07.1954 tarih ve 85 sayılı karar ile;

Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası olarak isimlendirilmiştir.

17.08.1954 tarih ve 132 sayılı karar ile;

Karadeniz İşçi Sendikaları federasyonuna;

01.11.1954 tarihinde TÜRK-İŞ’ e üye olmuştur.

13.12.1963 tarih ve 132 sayılı kararla;

Birleşmiş Milletler Hür Ağaç ve İnşaat İşçileri Sendikasına üye olmuştur.

1961 Anayasasının Yürürlüğe girmesinden sonra;

09.12.1963 tarih ve 133 sayılı kararla;

Sendikamız mahalli tip statüden Milli tip statüye geçmiş ve;

28-29 Aralık 1963 tarihinde yapılan 1. Olağan Genel Kuruldaki seçimlerde;

İlk Yönetim Kurulu;

Genel Başkan Ömer DENİZ

Genel Başkan Vekili Mehmet ÖZCAN

Genel Başkan Vekili Kenan KILIÇALP

Genel Sekreter Hamza SARISOY

Muhasip Necmettin MORAMULLU’ dan oluşmuştur.

1964 yılında uluslar arası İnşaat ve Ağaç Sanayi Federasyonu (IFBWW)’ ya üye olmuştur.

18-19 Ocak 1965 yılında 2. dönem Genel Kurulu yapılarak;

Türkiye Ağaç Sanayi İşçileri Sendikası unvanını almıştır.

21.03.1965 tarih ve 5 sayılı kararla;

Sendikanın Genel Merkezi Ayancıktan Ankara ya taşınmıştır.

21.06.1965 tarih ve 8 sayılı kararla;

İzmir Ege Sandalye fabrikasında ilk Grev Kararı alınmış ve uygulanmıştır.

17-18-19 Ocak 1968 3. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27-28 Kasım 1969 4. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27-28 Kasım 1971 5. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

12-13-14 Kasım 1974 6. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

10-11-12 Kasım 1977 7. Dönem Genel Kurulun yapılmasına; 

00-03-04 Aralık 1980 8. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;


(27 Temmuz 1983) 2821 sayılı Yasa gereği mevcut Tüzüğün Yasa Hükümlerine uyarlanması;

03-04 Aralık 1983 9. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

02-03 Kasım 1985 Olağanüstü Genel Kurulun yapılmasına;

08-09 Kasım 1986 10. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

04-05 Kasım 1989 11. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

24-25 Ekim 1992 12. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

29-30 Temmuz 1995 13. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

08-09 Ağustos 1998 14. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

29-30 Haziran 2002 15. Dönem Genel Kurulun yapılmasına,

24-25 Haziran 2006 16. Dönem Genel Kurulun yapılmasına;

26-27 Haziran 2010 17. Dönem Genel Kurulun yapılmasına,


Sendikamızın 26–27 Haziran 2010 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulunda alınan Karar gereği, Üyesi bulunduğu Uluslararası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (IFBWW)’nin 09 Aralık 2005 tarihinde Buenos Aires’te düzenlenen Dünya Kongresinde Dünya İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu (WFB) ile birleşmesi sonucu, oluşan (BWI) Uluslar arası İnşaat ve Ağaç İşçileri Federasyonu üyesi olmuştur.


Kurucular

Adı Soyadı Sanatı Doğum Yeri Doğum Tarihi
Sefer ARSLAN İmalat Ustası Ayancık 1339
İdris YÜKSEL Çavuş Ayancık 1325
Osman KORKMAZ Bileme Ustası Ayancık 1326
Tayyar OKAN İmalat Ustası Ayancık 1335
Müyyet AKPOLAT İmalat Ustası Selanik 1321
Ali LEVENT Si. Fab. Ustası Ayancık 1334
Hakkı ÖZER Hız.Ustası Ayancık 1339
Mehmet GÖKSU Kur. Ustası Ayancık 1319
Cafer DENİZ Tesfiyeci Ayancık 1337
Hakkı AKSU Ustabaşı İstanbul 1336
Sabri CAN Tas. Ustası Ayancık 1332
Hamza SARISOY Dökümcü Ayancık 1341
Sabri SARISOY Lok. Ustası Ayancık 1331
Hasan GÜNGÖR Lok. Ustası İnebolu 1321
Hüsnü YILMAZ Tas. Ustası Abana 1329
Abdullah ÖNEN Çavuş  Sinop 1326

Genel Başkanlarımız

Ömer DENİZ

 Sinop İli Ayancık İlçesi Helalli’da 1926 yılında doğmuştur. İlkokulu Ayancık İsmet İnönü Okulunda okumuştur.

1948 yılında Ayancık Kereste fabrikasında marangoz ustası olarak işçiliğe başlayan Ömer Deniz 1949 yılında Amele Birliği Cemiyeti adı altında Sendikalaşma yolunda ilk adımını atanlardan birisidir.

28-29 Aralık 1963 yılında yapılan ilk Genel Kurulda Sendikamız Genel Başkanlığına seçilmiş, bu görevini 10-11-12 Kasım 1977 yılında yapılan 7. Olağan Genel Kuruluna kadar sürdürmüş ve bu tarihte görevinden emekli olmak suretiyle ayrılmıştır.         


Kemal SARISOY

Sinop İli Ayancık İlçesinde 1943 yılında doğmuştur.

İlkokulu Düzce, Devrek Ayancıkta okudu. Ortaokulu Devrek de bitirdi. Liseyi İstanbul Vefa Lisesinde bitirdi. Çalışma yaşamına 1956 yılında Devrek de Devlet Kereste fabrikasında puantör olarak işe başladı. 

1963 de Babası Şükrü SARISOY ile birlikte, sendikamızın Devrek şubesini kurdu. Aynı yıllarda o zaman için bölgelere göre ayrı ayrı tespit edilen Zonguldak Asgari Ücret Komisyonu üyeliği yaptı.

1967 yılında sendikamızın Genel Merkezinde organizatör olarak çalışmaya başladı. 26-27-28 Kasım 1971 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Teşkilatlanma Sekreterliğine seçildi. Sendikamız Genel İcra Kurulunun kararıyla 1973-1974 yılları arasında Genel Mali Sekreterlik görevini yürüttü. 12-13-14 Kasım 1974 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda Genel Sekreterliğe, 10-11-12 Kasım 1977 de yapılan Olağan Genel Kurulda Genel Başkanlığa seçildi.

1977 de Uluslar arası Yapı ve Ağaç İşleri Birinci İcra Kurulu üyeliğine, 1979 da Türk-İş Yönetim Kuruluna seçildi. Bir dönem Yüksek Hakem Kurulu üyeliği, SGK Genel Müdürlüğü Prim itiraz komisyonu üyeliği, SGK Genel Kurul delegeliği ile Türk-İş Daimi Mevzuat komisyonu üyeliği görevlerini de yaptı. Bu görevlerini 1983 yılına kadar sürdürdü. 1983 de SODEP in kuruluş çalışmalarına katıldı, partinin kurucularından oldu ve bir süre Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.Güral ERÇAKIR

02.05.1945 yılında Safranbolu’da doğmuştur. İlkokulu Zonguldak İli Yenice ilçesinde 1955 de bitirmiştir.

Orman Bakanlığına bağlı Yenice Kereste Fabrikasında 1961 yılında işçiliğe başlamıştır. 1965 yılında askerlik nedeni ile işyerinden ayrılmış, askerlik dönüşü 1967 yılında aynı işyerinde işçiliğe başlamıştır.

Sendikamızın 1974 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine, 1977 yılında Genel Sekreterliğe, 1980 yılında Genel Başkan yardımcılığına, 1983 yılında Genel Başkanlığa seçilmiş ve bu görevini 1986, 1989, 1992, 1995 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda seçilmek suretiyle sürdürmüş, 1998 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda bu görevinde ayrılmıştır.


Mürsel TAŞCI

Erzurum İli Aşkale İlçesi Yaylımlı köyünde 1948 yılında doğmuştur.

İşçiliğe 02.10.1967 yılında Otopar Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerinde başlamıştır.

1968-1970 yılları arası Askerlik dönemi ve dönüşünden sonra 04.05.1970 tarihinde Kartal-İstanbul adresinde faaliyette bulunan Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş. işyerinde işe başlamıştır.

Sendikacılığa ilk adımını 1972 yılında İşyeri Sendika temsilciliği görevine atanmasıyla başlamış, 1976–1978 yılları arasında İşyeri Sendika Baş temsilciliği, 01.10.1978 tarihinden 10 Nisan 1980 tarihine kadar Sendikamız İstanbul Şube Sekreterliği görevini yapmış olup;

Sendikamızın İstanbul Şube Başkanlığı görevine 1980 yılında seçilmiş ve bu görevi aralıksız olarak 1992 yılı Ekim ayına kadar devam ettirmiştir.

24-25 Ekim 1992 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Teşkilatlanma sekreterliğine, 29-30 Temmuz 1995 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda bu görevine tekrar seçilmiştir.

08-09 Ağustos 1998 tarihindeki Genel Kurulda Genel Başkanlığa seçilmiştir.

2002-2006-2010-2014-2016- yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda Genel Başkanlığa seçilmek suretiyle bu görevi devam etmektedir. Bir süre İş-kur Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olup, Konfederasyonumuz Türk-İş’in 06-09 Aralık 2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Türk-İş Disiplin Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

Genel Başkan Vekillerimiz

Mehmet ÖZCAN

1963–1977 yılları arasında görev yapmış olup, 1929 Sinop İli Ayancık İlçesi doğumludur

Kenan KILINÇALP

1963–1965 yılları arasında görev yapmış olup, 1336 Sinop İli Boyabat İlçesi doğumludur.

H. Tahsin ÇAYLI

Sinop İli Ayancık İlçesinde 1943 yılında doğmuştur.

İlkokulu Ayancık İnönü İlkokulunda, Ortaokulu Ayancık Ortaokulunda okumuş, Sinop Lisesi 1. sınıfından ayrılmıştır.

Orman Bakanlığına bağlı Devlet Orman İletmesi Ayancık Kereste Fabrikası Müdürlüğünde 1966 yılında işçiliğe başlamıştır. 1974-1977 yılları arasında Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeliği yapmış, Sendikamızın, 10-11-12 Kasım 1977 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, 03-04 Aralık 1983 tarihindeki Olağan Genel Kurulunda Genel Başkan Vekilliğine seçilmiş ve bu görevinden 1985 yılında ayrılmıştır.

Mustafa SAYIN

Samsun İli Bafra İlçesinde 03.10.1944 yılında doğmuştur.

İlkokulu Bafra Gazibey okulunda, Ortaokulu Bafra İlkokulunda okumuştur.

Orman Bakanlığına bağlı Devlet Orman İşletmesi Bafra kereste Fabrikası Müdürlüğünde 1968 yılında işçiliğe başlamıştır.

Sendikamızın 02-03 Kasım 1985 yılında yapılan Olağanüstü Genel Kurulda Genel Başkan vekilliğine seçilmiş, 1986 yılında bu görevinden ayrılmıştır.

Genel Sekreterlerimiz

Hamza SARISOY

1963–1965 yılları arasında görev yapmış olup, 1933 Sinop İli Ayancık İlçesinde doğmuştur.

Osman NOGAY

1965–1973 yılları arasında görev yapmış olup, 1927 İzmir doğumludur

Metin POLAT

08.09.1944 yılında Ağrı da doğmuştur.

İlkokulu Ardahan da, Ortaokulu Ağrı da okumuştur. Babasının 1963 yılında Bolu ya tayini nedeniyle Bolu da ikamet etmiştir.

1964 yılında askere gitmiş, dönüşünde Bolu da kurulu bulunan Seka Lamine Lif Levha Sanayi Müessesesinde işçiliğe başlamıştır.

10-11-12 Kasım 1977 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine, 03-04 Aralık 1983 yılında yapılan Olağan Genel Kurulda Genel Sekreterliğe seçilerek bu görevi

04-05 Kasım 1989 tarihinde yapılan Olağan genel Kurula kadar devam etmiş olup, bu tarihte görevinden ayrılmıştır.

Kazım YILDIRIM

Kastamonu İli Taşköprü İlçesinde 1955 yılında doğmuştur.

İlk ve Ortaokulu Taşköprü de okumuştur.

1972 yılında Kastamonu Yongapan A.Ş. işyerinde işçiliğe başlamıştır.

Sendikamız Kastamonu Şubemizin 1981 yılında yapılan Olağan Kurulunda Şube Başkanlığına seçilmiş bu görevini 04-05 Kasım 1989 yılına kadar sürdürmüştür.       

Sendikamızın 04-05 Kasım 1989 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe seçilmiş ve 1992-1995-1998 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarda seçilmek suretiyle devam etmiştir.

Bu görevinden 01.04.2001 tarihinde ayrılmıştır.

Kemal ESİN

Sinop İli Ayancık İlçesinde 16.01.1953 yılında doğmuştur.

İlkokulu Ayancık ta İsmet İnönü İlkokulunda, Orta Okulu Ayancık Ortaokulunda Liseyi Ayancık Lisesinde okumuştur.

Ayancıkta bulunan ORÜS Kurumu A.Ş. Ayancık Müessese Müdürlüğünde 06.07.1976 yılında işçiliğe başlamıştır. 1977 yılı Mayıs ayında İşyeri Temsilciliği görevine atanmış 1986 yılına kadar görevini sürdürmüştür.

Sendikamız Ayancık Şubesinin 03.04.1989 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçilmiş ve bu görevi 1995 yılına kadar devam etmiştir.

Sendikamızın 29–30 Temmuz 1995 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreterliğine, 08–09 Ağustos 1998 yılında Genel Mali Sekreterliğine seçilmiş, Genel Sekreterin bu görevinden ayrılması nedeniyle, Sendikamız Ana Tüzüğü Hükmü doğrultusunda Genel Yönetim Kurulumuzun 01.05.2001 tarih ve -22- sayılı Kararı ile Genel Sekreter olarak görevlendirilmiştir.

Bu görevi 2002-2006-2010 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurullarında seçilmek suretiyle devam etmektedir.

Genel Mali Sekreterlerimiz

Necmettin MORAMULLU

1963–1965 yılları arasında görev yapmış olup, 1332 Amasya doğumludur.

Asım GÜNGÖR

1965–1973 yılları arasında görev yapmış olup, 1938 Ankara doğumludur.

İbrahim FİL

Samsun İli Bafra İlçesinde 1341 yılında doğmuştur.

İlkokulu Bafra da okumuştur. Sivas Sanat Okulu 3. sınıfından ayrılmıştır.

Bafra da bulunan Orman Bakanlığına bağlı Kereste fabrikasında 1950 yılında işçiliğe başlamıştır.

Sendikamız Bafra Şube Başkanlığına 1962 yılında seçilmiştir.

Sendikamızın 12–13–14 Kasım 1974 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğine seçilmiş daha sonra 1977.1980.1983.1986.1989.1992 yıllarında yapılan Olağan Genel Kurullarında seçilmek suretiyle bu görevi devam etmiştir.

Görev gereği gittiği Samsundan Ankara ya dönüşte 24 Şubat 1995 günü geçirdiği trafik kazası sonucunda vefat etmiştir

Mustafa YILMAZ

Bolu İli Mudurnu İlçesinde 1953 yılında doğmuştur.

Bolu da kurulu bulunan Seka Lamine Lif Levha Sanayi Müessesesinde 1975 yılında işçiliğe başlamıştır.

Sendikamızın 04-05 Kasım 1989 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Araştırma ve Mevzuat Sekreterliğine seçilmiş olup, bu görevi 1995 yılına kadar devam etmiştir.

Sendikamızın 29-30 Temmuz 1995 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda seçilmiş olduğu Genel Mali Sekreterlik görevinden 1998 yılında ayrılmıştır.

Ahmet BULUT

Çorum İli Alaca İlçesi Kalehisar köyünde 1955 yılında doğmuştur.

İlkokulu Kalehisar İlkokulunda bitirmiştir.

Ankara da bulunan Domsan Doğrama Mobilya A.Ş. işyerinde 1973 yılında işçiliğe başlamıştır. 

1982 yılında işyeri Baştemsilciliği görevine atanmış,

Sendikamız Ankara Şubesinin 22.06.1986 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Şube Sekreterliğine 08.04.1990 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda da Şube Başkanlığına seçilmiştir.Sendikamızın 08-09 Ağustos 1998 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kurulu 1. Yedek Üyeliğine seçilmiş, Genel Yönetim Kurulumuzun 01.05.2001 tarih ve -22- sayılı kararı ile Genel Mali Sekreterlik göreviyle görevlendirilmiştir.

29-30 Haziran 2002 tarihlerinde yapılan Olağan Genel kurulda tekrar seçilerek 2006 tarihinde bu görevinden ayrılmıştır

Hasan DOĞAN

Trabzon İli Sürmene-Köprübaşı İlçesi Beşköy/Dağardı Mahallesinde 14.08.1964 yılında doğmuştur.

İlkokulu Dağardı İlköğretim okulunda, Orta Okulu Trabzon Atatürk Orta Okulunda, Liseyi Köprübaşı Lisesi ve Trabzon Fatih lisesinde okumuştur. Askerliğini Denizli ve İstanbul’da yapmıştır.

1986 yılında çalışma hayatına İstanbul’da ESKA A.Ş’de başlamış olup, Bursa-İnegöl kurulu bulunan STARWOOD Orman Ürünleri Sanayi ve Tic. A.Ş. işyerinde elektrik tekn. olarak 1990 yılında işe başlamıştır.

Sendikamız Bursa-İnegöl Şubesinin 1995 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçilerek bu görevi 2000 yılına kadar profesyonel Şube Başkanı olarak sürdürmüştür.

Sendikamızın 29–30 Haziran 2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Denetim Kurulu Üyeliğine, 24–25 Haziran 2006 tarihlerinde yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Mali Sekreterliğe, 26–27 Haziran 2010, 22-23 Haziran 2014, 01 Eylül 2016 tarihlerindeki Olağan Genel Kurulda aynı göreve seçilerek, halen bu görevi devam ettirmektedir. Evli ve 3 çocuk babasıdır

Genel Teşkilatlanma Sekreterlerimiz

Hasan NAZLI

Kastamonu Cide İlçesinde 1927 yılında doğmuştur. Cide Merkez İlkokulunu bitirmiştir.

Orman Ürünleri Sanayi Cide Kereste Fabrikasında 1965 yılı Haziran ayında işçiliğe başlamıştır. Sendikamızın 03-04 Aralık 1980 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda Genel Eğitim Sekreterliğine, yine 03-04 Aralık 1983 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda aynı göreve seçilmiştir.

1986 ve 1989 yıllarında yapılan Sendikamız Olağan Genel Kurullarında, Genel Teşkilatlanma sekreteri olarak seçilmiş ve 1992 yılında bu görevinden ayrılmıştır.

Genel Eğitim Sekreterlerimiz

Yaşar ÇETİNKAYA

Sinop İli Ayancık İlçesinde 1944 yılında doğmuştur.

İlkokulu Ayancık Kurtuluş İlkokulunda, Orta Okulu Ayancık Ortaokulunda okumuştur.

1967 yılında Devlet Orman İşletmesi Ayancık Fabrikası Müdürlüğünde işçiliğe başlamıştır.

Sendikamız Ayancık Şubesinin 1978 yılında Olağanüstü Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçilerek bu görevi 1980 yılına kadar devam etmiştir.

03-04 Aralık 1980 tarihinde yapılan Sendikamızın Olağan Genel Kurulunda Genel Merkez Denetim Kurulu üyeliğine seçilerek 1986 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.

Sendikamızın 08–09 Kasım 1986 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Genel Eğitim Sekreterliğine seçilmiş, 1989 yılında ayrılmıştır.

Hüseyin ÖZDEMİR

Artvin 09.04.1951 yılında doğmuştur.

1967-1968 öğrenim yılında Artvin Erkek Sanat Enstitüsünden mezun olmuştur.

Orüs Kurumu Artvin Müessese Müdürlüğünde 02.01.1976 yılında işçiliğe başlamıştır.

Sendikamız Artvin Şube Başkanlığının 1983 yılında yapılan Olağan Genel Kurulunda Şube Başkanlığına seçilmiştir.

08-09 Kasım 1986 tarihinde yapılan Sendikamızın Olağan Genel Kurulunda Araştırma ve Mevzuat Sekreterliğine, 04-05 Kasım 1989 tarihindeki Olağan Genel Kurulunda Genel Eğitim Sekreterliğine seçilmiş ve bu görevi 1998 yılına kadar devam etmiş,1998 yılında ayrılmıştır.