Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 22 Eylül 2020

(AĞAÇ-İŞ) Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikasının Olağan Genel Kurul İlanı 22 Eylül 2020 tarihinde yayınlanmıştır.

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI


(AĞAÇ-İŞ)
Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikası KARTEPE ŞUBESİ'nin 2016 yılında yapılan Olağan Genel Kurulundan bu yana 4 yıllık sürenin dolması nedeniyle, Olağan Genel Kurulu 25.10.2020 tarihlerinde “17 Ağustos Mahallesi Dicle Cad. 41135 Kartepe-Kocaeli Hasan YILMAZ Konferans salonunda 12;00-17;00 saatleri arasında toplanmasına;
Aynı gün ve saatler arasında SEÇİMLER ’in yapılmasına;
Yapılacak olan ilk toplantıda kanunun aradığı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantının 01.11.2020 tarihinde aynı yer ve saatler arasında çoğunluk aranmaksızın 6356 sayılı Kanun ve Ana Tüzük hükümlerine göre aşağıdaki gündem gereğince toplanmasına karar verilmiştir.
Delegelere, Üyelerimize ve İlgililere önemle duyurulur.


GÜNDEM:
1- Yoklama ve Açılış
2- Başkanlık Divanı Seçimi
a) Bir Başkan
b) İki Başkan Vekili
c) İki Katip
3- Saygı Duruşu
4- Zorunlu Organlara Aday Tespiti
5- Raporların Okunması ve Müzakeresi
6- Kurulların İbrası
7- SEÇİMLER

I- Şube Yönetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri

a) Şube Başkanı
b) Şube Sekreteri
c) Şube Mali Sekreteri
II- Şube Denetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri
III- Şube Disiplin Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri
IV- Genel Merkez Genel Kurul Delegesi


Yayınlama Tarihi: 22.09.2020


Bu Kategorideki Diğer Haberler