Ağaç-İş Sendikası Olağan Genel Kurul İlanı / Yayınlama Tarihi : 01.07.2021

(AĞAÇ-İŞ) Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikasının Olağan Genel Kurul İlanı 01.07.2021 tarihinde yayınlanmıştır.OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

(AĞAÇ-İŞ) Türkiye Ağaç ve Kâğıt Sanayii İşçileri Sendikası AKDENİZ Şubesinin 2017 yılında yapılan I.  Olağan Genel Kurulundan bu yana 4 yıllık sürenin dolması nedeniyle;
AKDENİZ Şubesi II. Olağan Genel Kurulu 05.08.2021 tarihinde KARADENİZ LEZZET DURAĞI Köseler Mahallesi İnönü Bulvarı No:40/A Akdeniz-MERSİN adresindeki salonda 12;00-17;00 saatleri arasında toplanmasına;

Aynı gün ve saatler arasında SEÇİMLER’in yapılmasına;

Yapılacak olan ilk toplantıda Kanunun aradığı gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde II. toplantının 12.08.2021 tarihinde aynı yer ve saatler arasında çoğunluk aranmaksızın 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, Ana Tüzük Hükümleri ve Seçim Yönetmeliğine göre aşağıdaki gündem gereğince toplanmasına karar verilmiştir.

Delegelere, Üyelerimize ve İlgililere önemle duyurulur.


GÜNDEM:
1- Yoklama ve Açılış
2- Başkanlık Divanı Seçimi
       a) Bir Başkan
       b) İki Başkan Vekili
       c) İki Katip
3- Saygı Duruşu
4- Zorunlu Organlara Aday Tespiti
5- Raporların Okunması ve Müzakeresi
6- Kurulların İbrası
7- SEÇİMLER

I- Şube Yönetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri

a) Şube Başkanı
b) Şube Sekreteri
c) Şube Mali Sekreteri
II- Şube Denetim Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri
III- Şube Disiplin Kurulu 3 Asil ve 3 Yedek Üyeleri
IV- Genel Merkez Genel Kurul Delegesi

Yayınlama Tarihi 01.07.2021


Bu Kategorideki Diğer Haberler